SHHK Annual General Meeting 2021 & 44th Executive Council Election | Singapore Hokkien Huay Kuan

SHHK Annual General Meeting 2021 & 44th Executive Council Election